Acties

Vastenactie 6 maart 2019 – 22 april 2019

Schoon water verandert alles.                                           

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Een waterput voor Baboursaye, Niger.

In Niger willen we een waterput slaan in het dorp Baboursaye en speciale watercomités oprichten die de waterbron gaan beheren. Een van de taken van dit comité is het handhaven van de hygiëne rondom de put.

Goed waterbeheer in Kivu, Congo

In Masisi-gebied in Noord Kivu, Congo willen we helpen het waterbeheer en de (kennis van) hygiëne te verbeteren. Er worden watercomités opgericht waar speciale aandacht is voor participatie van vrouwen.

Schoon water bij de hand op Flores, Indonesië

Door de afgelegen ligging, heeft meer dan de helft van de dorpen in het berggebied van Flores geen toegang tot schoon drinkwater. Er worden onder andere watervoorzieningen aangelegd en toiletten gebouwd.

Veilig drinkwater in Jocote Arriba, Nicaragua

De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op het vervuilde water van de rivier. Dat leidt tot infecties met parasieten en ziektes als diarree. Een waterput en elektrische pomp – die werkt op zonnepanelen! – gaan zorgen voor veilig drinkwater in het dorp.

Een duurzame watervoorziening in het Kambia District, Sierra Leone

Vervuild water zorgt in Kambia District voor veel ziektes onder de bevolking. Dit project zorgt ervoor dat de drie dorpen Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai een waterpomp krijgen én watercomité’s.

 

U kunt vastenactie steunen door uw gift over te maken op:  NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Tijdens de vastentijd staat de groene kist weer achterin de kerk. Hier ziet u de vastenzakjes en meer informatie over vastenactie en de projecten.

Mede dankzij uw gift, kunnen we meer mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen.

 

 

ACTIE KERKBALANS:

Deze wordt elk jaar in januari gehouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze parochie financieel te steunen.
Actie Kerkbalans is een onmisbare bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.

Het bankrekeningnummer van de kerk is:
Rabobank Wervershoof:
NL09 RABO 036 89 05 152
t.n.v. Parochie Onderdijk.
Mw. C. Buis – Dol
Koggeschuit 22
1693 PC Wervershoof