Agenda

Datum nog niet vastgelegd

Vergadering Parochieraad 19.30 uur in het Trefpunt.

 

Vrijdag 23 oktober 2020 19.30 uur

Kaartavond.  aangeboden op de gemeenschapsveiling.