Actie

Pinksteractie

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2022.

Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van Kranen, missionair werker in Brazilië centraal. Pater Dick is er voor de lokale bevolking in Lubumbashi. Hij steunt straatjongeren. Frans werkt als coördinator van twee opvanghuizen. Hij is ook voogd van de kinderen die er worden opgevangen. 

ACTIE KERKBALANS:  

Deze wordt elk jaar in januari gehouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze parochie financieel te steunen.

Actie Kerkbalans is een onmisbare bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.

Ook dit jaar 2022 is er een prachtig bedrag opgehaald door onze vrijwilligers. Voor de laatste stand zie de parochieberichten in de week in week uit. Heel veel dank aan alle gulle gevers en onze vrijwilligers voor hun inzet.

Het bankrekeningnummer van de kerk is:
Rabobank Wervershoof:
NL09 RABO 036 89 05 152
t.n.v. Parochie Onderdijk.
Mw. C. Buis – Dol
Koggeschuit 22
1693 PC Wervershoof