Acties

ADVENTSACTIE 2021

Een gezonde start voor moeder en kind. Adventsactie steunt dit jaar vier projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

  • Zimbabwe – uitbreiding van een opvanghuis en voorzieningen zoals sanitair, keuken en zonnepanelen.
  • Somalië – voorlichting en begeleiding 720 zwangere vrouwen. Inentingen tegen infectieziektes.
  • Palestijnse gebieden – Lokaal zwangere vrouwen prenatale zorg bieden.
  • El Salvador – armoedebestrijding, trainingen en voorlichting m.b.t. de gezondheid van jonge kinderen.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL89 INGB0653 1000 00 T.n.v. Adventsactie

Of scan de qr-code hiernaast.

Hartelijk dank.

 

 

 

 

ACTIE KERKBALANS:  

Deze wordt elk jaar in januari gehouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze parochie financieel te steunen.

Actie Kerkbalans is een onmisbare bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.

Het bankrekeningnummer van de kerk is:
Rabobank Wervershoof:
NL09 RABO 036 89 05 152
t.n.v. Parochie Onderdijk.
Mw. C. Buis – Dol
Koggeschuit 22
1693 PC Wervershoof