Actie

Ieder kind een goede start

De ontwikkeling van kinderen in hun eerste levensjaren bepaalt hun kans op een goede toekomst en ontsnapping uit de extreme armoede. Ieder kind heeft recht op een goede start in het leven, maar de kansen hierop zijn nogal ongelijk verdeeld in de wereld. Adventsactie wil bijdragen aan het verminderen van deze ongelijkheid en steunt in 2022 vier verschillende projecten rond het thema ‘kinderen en gezondheid’.

Volgens het Verdrag van de Rechten van het Kind uit 1989 hebben alle kinderen het recht in leven te blijven en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Met name hun eerste vijf levensjaren zijn essentieel voor hun lichamelijke, emotionele, verstandelijke en mentale ontwikkeling. Een achterstand die een kind in deze periode oploopt, kan het later niet of nauwelijks meer inhalen. Kinderen die een gezonde start in het leven maken, krijgen de kans hun talenten ten volle te ontwikkelen. Zij kunnen opgroeien tot zelfstandige, actieve volwassenen en bijdragen aan de ontwikkeling van hun (lokale) gemeenschap.

Ondervoeding leidt tot ontwikkelingsachterstand

Ondervoeding vormt een ernstige bedreiging voor de vroege ontwikkeling en veroorzaakt bijna de helft van alle sterfgevallen van kinderen tot vijf jaar. Wereldwijd lijden zo’n 250 miljoen kinderen aan ondervoeding. Als gevolg daarvan hadden in 2020 149,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar – 22 procent – een groeiachterstand. Dat blijkt uit recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook hadden 45,4 miljoen kinderen ondergewicht, waarvan 13,6 miljoen zelfs ernstig ondergewicht. Ondervoeding maakt kinderen extra vatbaar voor infectieziekten, zoals longontsteking, diarree en malaria. Ook kunnen zij zich lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal niet normaal ontwikkelen, waardoor ze later op school  moeilijk(er) meekomen en vaker uitvallen. Hun mogelijke talenten komen dan niet of slechts beperkt tot ontwikkeling.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De sterfte van kinderen tot vijf jaar daalde van 12,6 miljoen in 1990 tot 5 miljoen in 2020. Het aantal jonge kinderen met een groeiachterstand nam tussen 2000 en 2020 af met 27 procent. Maar nog altijd overlijdt 1 op de 27 kinderen onder de vijf jaar, meestal aan een infectieziekte. De helft van hen overleeft het eerste levensjaar niet. Pasgeborenen overlijden vaak door complicaties tijdens of na de geboorte. De risico’s zijn ongelijk verdeeld, zo liggen de sterftecijfers in Afrika bijna tien keer zo hoog als in Europa. Ondanks de bereikte resultaten zijn de bedreigingen voor jonge kinderen in bepaalde delen van de wereld nog altijd onacceptabel groot. Mede daarom hebben de Verenigde Naties (VN) zich ten doel gesteld voor 2030 een einde te maken aan de extreme armoede en ongelijkheid in de wereld.

Wat doet Adventsactie?

U kunt ook de QR code gebruiken voor uw donatie

Adventsactie ondersteunt deze ontwikkelingsdoelen van harte en gunt alle kinderen een goede start in het leven. In 2022 steunt Adventsactie daarom vier projecten die elk op hun eigen manier bijdragen aan een betere toekomst voor jonge kinderen. 

Tijdens de adventsactie staat de groene kist voor uw donatie achter in de kerk. Hartelijk dank.

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalansis een onmisbare bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.

Ook dit jaar 2022 is er een prachtig bedrag opgehaald door onze vrijwilligers. Voor de laatste stand zie de parochieberichten in de week in week uit. Heel veel dank aan alle gulle gevers en onze vrijwilligers voor hun inzet.

Het bankrekeningnummer van de kerk is:
Rabobank Wervershoof:
NL09 RABO 036 89 05 152
t.n.v. Parochie Onderdijk.
Mw. C. Buis – Dol
Koggeschuit 22
1693 PC Wervershoof