Actie

 

Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans is een onmisbare
bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.
Op 22 januari 2024 is actie kerkbalans gehouden in Onderdijk.

Heel veel dank aan alle gulle gevers en onze vrijwilligers voor hun inzet.

Het bankrekeningnummer van de kerk is:
Rabobank Wervershoof:
NL09 RABO 036 89 05 152
t.n.v. Parochie Onderdijk.
Mw. C. Buis – Dol
Koggeschuit 22
1693 PC Wervershoof