Acties

VASTENACTIE 2021

Thema 2021: Werken aan je toekomst
Goed onderwijs biedt toekomstperspectief

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2021 – van 17 februari tot en met 3 april – staat opnieuw in het teken van beroepsonderwijs en
ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. Onze bijdrage kan het verschil maken, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst.
Omdat door Covid-19 de Vastenactiecampagne 2020 in veel parochies werd stopgezet, hebben we voor hetzelfde campagnethema gekozen:
beroepsonderwijs en ondernemerschap.
Tijdens de vastentijd zal de groene kist achterin de kerk staan.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
NL21INGB0000005850
t.n.v. Vastenactie, Den Haag

 

ACTIE KERKBALANS:  

Deze wordt elk jaar in januari gehouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze parochie financieel te steunen.

Actie Kerkbalans is een onmisbare bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.

Het bankrekeningnummer van de kerk is:
Rabobank Wervershoof:
NL09 RABO 036 89 05 152
t.n.v. Parochie Onderdijk.
Mw. C. Buis – Dol
Koggeschuit 22
1693 PC Wervershoof