Acties

MIVA collecte 30 augustus 2020

Medische zorg in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld.
Pionier Anwar is 43 jaar oud en komt zelf uit Bangladesh.
Hij zet zich in voor de Rohingya, mensen die tijdens het conflict in 2017 uit Myanmar werden verdreven. Voor deze vluchtelingen wil hij medische zorg beschikbaar maken. Een enorme opgave, gezien het grote aantal vluchtelingen.
Na de viering zal er bij de uitgang een collecteschaal staan voor uw bijdrage.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
Miva collecte 2020
NL42 INGB 0000 002950

 

ACTIE KERKBALANS:

Deze wordt elk jaar in januari gehouden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze parochie financieel te steunen.
Actie Kerkbalans is een onmisbare bron van inkomsten voor onze eigen kerk. Elk jaar opnieuw van harte aanbevolen.

Het bankrekeningnummer van de kerk is:
Rabobank Wervershoof:
NL09 RABO 036 89 05 152
t.n.v. Parochie Onderdijk.
Mw. C. Buis – Dol
Koggeschuit 22
1693 PC Wervershoof