Vormen

De toediening van het H. Vormsel gebeurt om de 2 jaar, samen met de parochie Andijk.
Kinderen van 11 – 12 jaar meestal uit groep 8 werken samen aan het vormsel project.
Er wordt gewerkt met een projectboek om de vormelingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het ontvangen van het Sacrament.
Ook staat er een speurtocht door de kerk op het programma, en als afsluiting spelen we het Gerardus Majella Spel.
De werkgroep wordt gevormd door de ouders van de vormelingen o.l.v. pastor Andre Dekker.

Op Zaterdag 7 april 2018 hebben de volgende kinderen het H.Vormsel ontvangen:

Nikki Grent
Moyet Haakman
Amber Kuip
Kim Steltenpool
Thomas Thijsse

                                                               
Vormheer Mgr. Van Burgstede
Lokatie Andijk