Coronavirus

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER

ROOMS-KATHOLIEKE KERK NEDERLAND
Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren.

Algemeen

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

LITURGIEVIERING

RESERVEREN

 • U moet zich vooraf aanmelden.

HYGIËNE

 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • Bij het kruisteken wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET WOORD

 • Bij het drievoudig kruisteken vóór het evangelie wordt het lichaam niet aangeraakt.

DIENST VAN HET ALTAAR

 • Gelovigen houden elkaars hand niet vast tijdens het bidden van het Onze Vader.
 • Gelovigen geven elkaar bij de vredeswens niet de hand.
 • Het in processie naar het altaar brengen van vruchten en groenten of andere gaven moet vermeden worden.

COMMUNIE UITREIKING

 • U houdt anderhalve meter afstand van elkaar.
 • U dient voor het ontvangen van de H. Hostie uw handen te reinigen.
 • Kinderen die niet communiceren worden zonder aanraking gezegend op anderhalve meter afstand.
 • Wilt u de H. Hostie niet met de hand aanraken, dan kan een eigen ‘corporale’ meegebracht worden op de hand en zo de H. Hostie naar de mond gebracht worden. Bij een corporale kunt u denken aan een kleine schone witte zakdoek.

COLLECTE

 • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang, via een bankoverschrijving, of via een gift-app.

SACRAMENT VAN BOETE EN VERZOENING (BIECHT)

 • U kunt niet biechten in een biechtstoel.
 • U kunt biechten in een te ventileren ruimte waar de priester en u anderhalve meter van elkaar kunnen zitten.

DOOPSEL

 • Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld.
 • In geval van nood kan het doopsel thuis zelf door de ouders toegediend worden (nooddoop), in overleg met de pastoor. Daarna, op een later tijdstip, volgen de andere riten in de kerk (inclusief de zalving).
 • Als de doop niet wordt uitgesteld moet bij het toedienen van het doopsel de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht worden genomen.

VORMSEL

 • Het ontvangen van het vormsel wordt uitgesteld.

EERSTE COMMUNIE

 • Het ontvangen van de Eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.

SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

 • Bij zalving wordt de regel van anderhalve meter zoveel mogelijk in acht genomen.

HUWELIJK

 • Feliciteren bij huwelijksvieringen doet u zonder fysieke aanraking en met inachtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook in de trouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.

UITVAART

 • Condoleren bij uitvaarten doet u zonder fysieke aanraking en met in achtneming van de anderhalve meter regel. Niet alleen in het kerkgebouw, maar ook op het kerkhof en in de rouwstoet houdt u anderhalve meter afstand.

KINDERWOORDDIENST

 • Kinderen kunnen direct bij binnenkomst in de kerk naar hun eigen programma en naar de kinderoppas gaan.

MUZIKALE EN VOCALE MEDEWERKING

 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.

NA AFLOOP

 • Napraten in groepjes en koffiedrinken in het kerkgebouw kan gezien de geldende maatregelen niet, maar kan wel plaatsvinden in een parochiezaal of in een tuin bij de kerk, waar u anderhalve meter afstand tot elkaar kunt bewaren.